IKONOTERAPIJA

Ispažintis

                                Išpažintis priešais ikoną

Viena iš didžiausių paslapčių yra tai – kaip ir kokiais būdais Jėzus savo gydančia ranka paliečia kiekvieno žmogaus širdį. Dievo duodamas gydymas yra viso gyvenimo reikalaujantis procesas. Tai ne metodas (trumpalaikis ar nuolatinis), koks vienkartinis pakilias emocijas skatinantis įvykis. Tai – Dievo duodamas Kelias, pats Jėzus, padovanotas mums Dangaus Tėvo. Tėvas atiduoda mums Jį, tai, ką turi geriausio – savo mylimąjį Sūnų, savo esybės Atvaizdą, kad gyventų su mumis tikrą, žmogišką gyvenimą ir įvestų mus į dar realesnį, Dievišką gyvenimą.

Kristus, Dangiškojo Tėvo Atvaizdas, atspindi mums Tėvo šviesą, Jo gerumą, veda mus į Tėvo namus, kur bus pagydytos visos mūsų žaizdos. Jis, o ne koks nors žmogus yra tikrasis Gydytojas, naujai sulipdantis suskilusius mūsų gyvenimus. Kiekvienam žmogui reikalingas Dievo gydymas, nes nuodėmės, kurių nepavyksta išvengti, žeidžia mus ir kitus, palikdamos dvasinius randus.

Dievo gydymas tampa veiksmingu tada, kai Jėzus, tikrasis Tėvo pasiūlytas „kelias, tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14, 6), yra priimtas, norimas, ir pripažįstamas kaip Viešpats mūsų lūpose ir širdyse, mintyse ir veiksmuose, išpažįstamas kasdieniniu gyvenimu.

Asmeninis, pagarbos bei kontempliacijos sklidinas santykis su ikona yra mus gaivinantis malonės šaltinis. Toks santykis padeda atsiverti ir priimti gydantį Dievo veikimą į savo gyvenimą. Ikona kaip šventa priemonė mums leidžia geriau pažinti kokia neišmatuojama Dovana yra Dievo Artumas, apreikštas Jėzuje Kristuje, jo Veide, žmogiškumo bruožuose.

Ikonografija yra viena iš gražiausių Dievo dovanų Bažnyčiai, kuri ilgėdamasi ir laukdama šlovingo Antrojo Viešpaties Atėjimo, saugo ir kontempliuoja savo Dieviškojo Sužadėtinio Atvaizdą.

Šventoji Bažnyčios Tradicija išsaugojo ir perdavė mums, krikščionims, tiesą, teisę ir pareigą, ne tik gerbti šventuosius atvaizdus bei juos daryti, bet ir to mokyti kitus.

Yra du veiksmingi ikonoterapijos būdai:

1.    Su prideramu pasiruošimu melstis Dievui priešais šventąsias ikonas jas pagerbiant, priimant, apmąstant ir kontempliuojant gydančią žinią, kurią jos mums apreiškia.

2.    Su tinkamu ikonografo palydėjimu ir pagalba pačiam padaryti ikoną, keliaujant kartu visą ikondirbystės kelią žingsnis po žingsnio.

Žinoma, svarbiausia yra nuolanki, Dievo ieškanti širdis, tik tokia nuostata paruoš mus priimti gydantį Dievo veikimą.