Angelai ir šventieji

ŠVČ. TREJYBĖ (1)
ŠVENTOJI ŠEIMA
ŠV. JONAS TEOLOGAS
ABRAOMO SVETINGUMAS
ŠV. ARKANGELAS MYKOLAS
ŠV. ARKANGELAS GABRIELIUS
ŠV. JONAS KRIKŠTYTOJAS
ŠV. KLARA ASYŽIETĖ
ŠV. JONAS TYLINTYSIS TEOLOGAS
ŠV. ANTANAS PADUVIETIS
ŠVČ. TREJYBĖ (2)
ŠV. MARIJA MAGDALIETĖ
ŠVČ. DIEVO MOTINA IR ŠV. ARCHANGELAS RAFAELIS
ŠV. JURGIS
ŠV. ROMANAS
ŠV. TOMAS AKVINIETIS