Visos ikonos

VISAVALDIS VIEŠPATS - PANTOKRATORIUS (AUKSAPLAUKIS)
VIEŠPATIES KRYŽIUS
ŠLOVĖS KARALIUS
ŠVČ KRISTAUS VEIDAS. MANDYLION.
GALYBIŲ VIEŠPATS
ŠTAI ŽMOGUS!
ŠTAI ŽMOGUS! (fragmentas)
ŠVČ. KRISTAUS VEIDAS. (AUKSAPLAUKIS). MANDYLION.
VISAVALDIS VIEŠPATS - PANTOKRATORIUS (1)
VISAVALDIS VIEŠPATS - PANTOKRATORIUS (2)
VISAVALDIS VIEŠPATS - PANTOKRATORIUS (3)
VISAVALDIS VIEŠPATS - PANTOKRATORIUS (4)
VISAVALDIS VIEŠPATS - PANTOKRATORIUS (5)
VISAVALDIS VIEŠPATS - PANTOKRATORIUS (6)
VISAVALDIS VIEŠPATS - PANTOKRATORIUS (7)
VISAVALDIS VIEŠPATS - PANTOKRATORIUS (8)
ŠVČ. DIEVO MOTINA „ŠVELNIOJI“. ELEOUSA (1)
ŠVČ. DIEVO MOTINA „ŠVELNIOJI“. VLADIMIRO. ELEOUSA (1)
ŠVČ. DIEVO MOTINA „ŠVELNIOJI“. VLADIMIRO. ELEOUSA. (2)
ŠVČ. DIEVO MOTINA „ŠVELNIOJI“. ELEOUSA (2)
ŠVČ. DIEVO MOTINA. DEESIS (MALDAUJANČIOJI) (1)
ŠVČ. DIEVO MOTINA „ŠVELNIOJI“. ELEOUSA (3)
ŠVČ. DIEVO MOTINA. DEESIS (MALDAUJANČIOJI) (2)
ŠVČ. DIEVO MOTINA „ŠVELNIOJI“. ELEOUSA (4)
ŠVČ. DIEVO MOTINA - BESIMELDŽIANČIOJI. „NEIŠSENKANTI TAURĖ“
ŠVČ. DIEVO MOTINA „SOPULINGOJI“.
ŠVČ. DIEVO MOTINA - „SALDUS BUČINYS“. PANAGIA GLYKOPHILOUSA
ŠVČ. DIEVO MOTINA - BESIMELDŽIANČIOJI. „ŠVENTASIS APDANGALAS“. POKROV
ŠVČ. DIEVO MOTINA - BESIMELDŽIANČIOJI (ŽENKLAS).
ŠVČ. DIEVO MOTINA „ŠVELNIOJI“. ELEOUSA. (5)
ŠVČ. DIEVO MOTINA „ŠVELNIOJI“. ELEOUSA (6)
ŠVČ. DIEVO MOTINA „ŠVELNIOJI“. VLADIMIRO. ELEOUSA (3)
ŠVČ. DIEVO MOTINA - „SALDUS BUČINYS“. PANAGIA GLYKOPHILOUSA (2)
ŠVČ. DIEVO MOTINA - KELRODĖ (ODIGITRIA)
nikopeja-opt.jpg
ABRAOMO SVETINGUMAS
ŠV. JONAS TEOLOGAS
ŠVENTOJI ŠEIMA (2)
ŠVČ. TREJYBĖ (1)
ŠV. ARKANGELAS MYKOLAS
ŠV. ARKANGELAS GABRIELIUS
ŠVČ. DIEVO MOTINA IR ŠV. ARCHANGELAS RAFAELIS
ŠV. JONAS KRIKŠTYTOJAS
ŠV. ROMANAS
ŠV. KLARA ASYŽIETĖ
ŠV. TOMAS AKVINIETIS
ŠV. JONAS TYLINTYSIS TEOLOGAS
ŠV. ANTANAS PADUVIETIS
ŠV. JURGIS
ŠVČ. TREJYBĖ (2)
APREIŠKIMAS ŠVČ. DIEVO MOTINAI
ŠVENTOJI ŠEIMA (3)
ŠVENTOJI ŠEIMA (1)
ŠV. MARIJA MAGDALIETĖ
SEK PASKUI MANE!
Šviesos kelias. I stotis. VIEŠPATS JĖZUS PRISIKĖLĖ IŠ NUMIRUSIŲ.
Šviesos kelias. II stotis. MOKINIAI RANDA TUŠČIĄ KAPĄ.
Šviesos kelias. III stotis. PRISIKĖLĘS VIEŠPATS APSIREIŠKIA MARIJAI MAGDALIETEI.
Šviesos kelias. IV stotis. PRISIKĖLĘS VIEŠPATS PASIRODO KELYJE Į EMAUSĄ.
Šviesos kelias. V stotis. PRISIKĖLĘS VIEŠPATS APSIREIŠKIA LAUŽANT DUONĄ.
Šviesos kelias. VI stotis. PRISIKĖLĘS VIEŠPATS APSIREIŠKIA VIENUOLIKAI MOKINIŲ
Šviesos kelias. VII stotis. PRISIKĖLĘS VIEŠPATS SUTVIRTINA TOMO TIKĖJIMĄ.
Šviesos kelias. VIII stotis. PRISIKĖLĘS VIEŠPATS SUTEIKIA GALIĄ ATLEISTI NUODĖMES.
Šviesos kelias. IX stotis. PRISIKĖLĘS VIEŠPATS PASIRODO PRIE TIBERIADOS EŽERO.
Šviesos kelias. X stotis. PRISIKĖLĘS VIEŠPATS PATVIRTINA PETRO VIRŠENYBĘ.
Šviesos kelias. XI stotis. PRISIKĖLĘS VIEŠPATS SIUNČIA MOKINIUS Į VISĄ PASAULĮ.
Šviesos kelias. XII stotis. PRISIKĖLĘS VIEŠPATS ŽENGIA Į DANGŲ.
Šviesos kelias. XIII stotis. MOKINIAI KARTU SU MARIJA LAUKIA ŠVENTOSIOS DVASIOS.
Šviesos kelias. XIV stotis. PRISIKĖLĘS KRISTUS SIUNČIA MOKINIAMS ŽADĖTĄJĄ DVASIĄ.