CV

Marius Viluckas Gimė 1975 m. Lietuvoje, Palangoje. Yra vedęs Gabiją. Nuo kūdikystės turi fizinę negalę (progresuojančią raumenų atrofiją). 1990 m. patyrė stiprų dvasinį sukrėtimą, po kurio gyvenimas lemtingai pasikeitė. Netrukus priėmė katalikų tikėjimo išpažinimą, pradėjo gilintis į Šventąjį Raštą, Bažnyčios Mokymo lobius, teologiją, realistinę filosofiją. Tam tikslui pramoko prancūzų kalbą, susigaudo lotynų kalboje, vėliau pramoko anglų kalbą, gali kalbėtis rusiškai. Nuo pat savo atsigręžimo į Jėzų pradžios, jautė didelį potraukį kūrybai, ypač vaizduojamajam menui. Nuo 1997 m. rimtai susidomėjo ikonografija. Dirba kartu su žmona Gabija. Jų padarytų ikonų yra ne tik Lietuvoje, bet ir JAV, Prancūzijoje, Italijoje, Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Vatikane, Rusijoje.

Gabija Viluckienė    Gimė 1979 mLietuvoje, Palangoje, yra ištekėjusi už Mariaus. Iki santuokos tris metus gyveno ir mokėsi Prancūzijoje, kalba prancūzų, anglų kalbomis, rusiškai. Turi aukštąjį išsilavinimą, baigė Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetą, 2005 m. Bakalauro laipsnį apsigynė tema: Teologiniai ikonos pagrindai pagal šv. Joną Damaskietį. Šiuo metu namuose rūpinasi savo vyru ir kartu su juo užsiima ikonografija.