Ankstyvieji darbai

Šviesos kelias. I stotis. VIEŠPATS JĖZUS PRISIKĖLĖ IŠ NUMIRUSIŲ.
Šviesos kelias. II stotis. MOKINIAI RANDA TUŠČIĄ KAPĄ.
Šviesos kelias. III stotis. PRISIKĖLĘS VIEŠPATS APSIREIŠKIA MARIJAI MAGDALIETEI.
Šviesos kelias. IV stotis. PRISIKĖLĘS VIEŠPATS PASIRODO KELYJE Į EMAUSĄ.
Šviesos kelias. V stotis. PRISIKĖLĘS VIEŠPATS APSIREIŠKIA LAUŽANT DUONĄ.
Šviesos kelias. VI stotis. PRISIKĖLĘS VIEŠPATS APSIREIŠKIA VIENUOLIKAI MOKINIŲ
Šviesos kelias. VII stotis. PRISIKĖLĘS VIEŠPATS SUTVIRTINA TOMO TIKĖJIMĄ.
Šviesos kelias. VIII stotis. PRISIKĖLĘS VIEŠPATS SUTEIKIA GALIĄ ATLEISTI NUODĖMES.
Šviesos kelias. IX stotis. PRISIKĖLĘS VIEŠPATS PASIRODO PRIE TIBERIADOS EŽERO.
Šviesos kelias. X stotis. PRISIKĖLĘS VIEŠPATS PATVIRTINA PETRO VIRŠENYBĘ.
Šviesos kelias. XI stotis. PRISIKĖLĘS VIEŠPATS SIUNČIA MOKINIUS Į VISĄ PASAULĮ.
Šviesos kelias. XII stotis. PRISIKĖLĘS VIEŠPATS ŽENGIA Į DANGŲ.
Šviesos kelias. XIII stotis. MOKINIAI KARTU SU MARIJA LAUKIA ŠVENTOSIOS DVASIOS.
Šviesos kelias. XIV stotis. PRISIKĖLĘS KRISTUS SIUNČIA MOKINIAMS ŽADĖTĄJĄ DVASIĄ.
SEK PASKUI MANE!
ŠVENTOJI ŠEIMA